1 CommentsLẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ĐTM

Đánh giá tác động môi trường viết tắt ĐTM (Environmental Impact Assessment- EIA) là việc phân tích, dự báo tác động đến môi trường của dự án cụ thể để đưa ra biện pháp bảo vệ khi triển khai dự án đó
Báo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường
Trong nền kinh tế hiện đại, song song với sự phát triển kinh tế xã hội thì mối lo ngại về môi trường ngày càng được quan tâm nhiều hơn. Cùng với sự quan tâm đó là sự ra đời của các quy định pháp luật mới làm thay đổi mối quan hệ giữa phát triển và môi trường. Đánh giá tác động môi trường viết tắt ĐTM (Environmental Impact Assessment- EIA) là việc phân tích, dự báo tác động đến môi trường của dự án cụ thể để đưa ra biện pháp bảo vệ khi triển khai dự án đó (Luật bảo vệ môi trường 55/2014/QH13). Hiện nay, ĐTM là khâu tất yếu phải có trong các thủ tục xét duyệt các dự án phát triển và quản lý các cơ sở sản xuất đang hoạt động. Đánh giá tác động môi trường góp phần cung cấp tư liệu khoa học cần thiết cho các quyết định liên quan đến các hoạt động phát triển, được đặt ra để các chủ thế phải thực hiện nghĩa vụ pháp lý trong lĩnh vực bảo vệ môi trường nhằm ngăn chặn, kiểm soát tác động xấu đến môi trường hướng đến xu hướng phát triển bền vững.
Tùy theo những mức độ tác động đến môi trường của những đơn vị kinh doanh, sản xuất, những dự án cho đến những công trình khoa học kỹ thuật, giáo dục, y tế, xã hội,..Với tính chất chi tiết, cụ thể, mang tính ứng phó với các tác động tiêu cực của dự án và áp dụng các phương pháp đánh giá tác động như phương pháp ma trận, mô hình hóa, mạng lưới, danh mục kiểm tra, chuyên gia… Qua việc đánh giá tác động môi trường sẽ giúp đưa ra những phương án, giải pháp khả thi và tối ưu nhất về kinh tế cũng như kỹ thuật nhằm giải quyết một cách triệt để những tác động đến môi trường góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ chính sức khỏe của con người và sinh vật sống. Vì vậy, ĐTM được xem là một công cụ quản lý môi trường hữu hiệu đồng thời cũng là phương tiện thích hợp nhất cho việc lồng ghép các vấn đề môi trường vào nội dung dự án.

Nguồn: https://otoxetai.vn

Xem thêm bài viết khác: https://otoxetai.vn/moi-truong

Author

khang@mmtgroup.vn

One thought on “lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường viết tắt ĐTM (Environmental Impact Assessment- EIA)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *