0 CommentsKhóa học miễn phí Microsoft Project Professional từ cơ bản đến nâng cao.
Làm việc & xác định đường Găng (Critical Path) trong MS Project.
Các cách xác định đường Găng trong dự án.
Thiết lập công việc định kỳ cho dự án trong MS Project.
Quản lý thời gian thực hiện công việc với Effort Driven MS Project.
Phân công tài nguyên (Assign resource) cho từng công việc trong MS Project.
Thay đổi lịch biểu cho nguồn lực (Resources) trong MS Project.
Tạo nguồn lực & xác định nguồn lực dự án trong MS Project.
Điều chỉnh thời gian làm việc cho từng công việc cụ thể trong MS Project (Change Working Time).
Cập nhật lại kế hoạch dự án khi có gián đoạn (Split Task).
Các loại ràng buộc (Constraint Type) trong MS Project.
Làm việc với Lead & Lag Time trong MS Project.
Lập danh sách các công việc của dự án trong MS Project.
Bỏ ngày lễ tết ra khỏi kế hoạch dự án trong MS Project.
Xác định thông tin & thiết lập lịch biểu cho dự án trong MS Project.
Thiết lập cơ bản ban đầu trong MS Project 2016/2019.
Hướng dẫn cấu hình ban đầu trong Microsoft Project Pro.
Giới thiệu tổng quan về MS Project 2016/2019.
Hướng dẫn sử dụng Microsoft Project để quản lý dự án.
Hướng dẫn lập kế hoạch quản lý dự án sử dụng Microsoft Project.
Hướng dẫn quản lý dự án sử dụng Microsoft Project 2016.
Hướng dẫn sử dụng phần mềm Microsoft Project.
Cộng đồng sử dụng Microsoft Project Việt Nam.
Hướng dẫn In Ấn Microsoft Project 2016?
Thay đổi thời gian làm việc mặc định 8h trong MS Project.
Đổi thời gian làm việc từ 8h sang các giờ khác trong Microsoft Project 2013/2016/2019.
Làm Việc với Leads & Lags trong Microsoft Project 2013/2016/2019.
PMP Leads and Lags.
Loại bỏ ngày lễ tết ra khỏi kế hoạch dự án Microsoft Project 2013/2016/2019.
Timeline trong Microsoft Project 2013/2016/2019.
Làm việc với Timeline trong Microsoft Project 2013/2016/2019.
Cách tạo Timeline trong Microsoft Project 2013/2016/2019.
Sử dụng mã trong cấu trúc phân rã công việc (WBS code) Microsoft Project 2013/2016/2019.
Lập kế hoạch đầu tiên sử dụng Microsoft Project 2013/2016/2019.
Giới thiệu tổng quan & cấu hình các bước cơ bản trước khi bắt đầu dự án.
Tổng Quan & Cấu Hình Cơ Bản Ban Đầu Microsoft Project 2013/2016/2019.
How many critical paths can a project have?
Dealing with CPM and Multiple Critical Paths.
What does having multiple critical paths always do to a project?
How many paths in this project are considered critical?
Can a project have zero critical paths?
How do you identify a critical path?
Can there be multiple Critical Paths?
Can a project have two critical paths?
How to Find Multiple Critical Paths in a Single CPM Schedule?
Critical path method in Project Management.
How to calculate critical path?
Critical path method construction example.
Can a project have two critical paths why or why not give a brief example to illustrate your point?
Critical path example
Critical path, float
Can there be no critical path.
Có bao nhiêu đường găng trong dự án?
Cách xác định đường găng trong dự án.

=====================================
Trọn bộ khóa học MS Project Profressional Miễn Phí:
=====================================

#microsoftproject #MSProjectProfessional #msProjectTraining #microsoftproject2019 #msproject #TrainingMicrosoftProject #chienvh

Nguồn: https://otoxetai.vn

Xem thêm bài viết khác: https://otoxetai.vn/tong-hop

Author

khang@mmtgroup.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *