1 CommentsGiám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, một trong ba đơn vị chính đồng chủ trì lễ hội Khám phá Việt Nam (12-13/9/2015) tại London, Anh Quốc chia sẻ với BBC về quan điểm xử lý mối quan hệ giữa kinh doanh du lịch và phát triển bền vững, bảo vệ môi trường. Trao đổi với BBC tại Lễ hội, ông Hà Quang Long cũng cho hay tình Đồng Bắc ở Việt Nam đã đang có các kế hoạch bảo tồn và phát huy các danh thắng, trong đó có di sản thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long, bên cạnh các bước đi mới nhằm xúc tiến du lịch của địa phương.

Nguồn: https://otoxetai.vn

Xem thêm bài viết khác: https://otoxetai.vn/moi-truong

Author

khang@mmtgroup.vn

One thought on “'Phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường'

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *