Nhộng trùng thảo (Cordyceps militaris) là một loài nấm dược liệu quý. Tuy nhiên Nhộng trùng thảo tự nhiên có sản lượng thấp và giá thành cao. Do đó, nó được nghiên cứu nuôi trồng in vitro để tạo ra nguồn cung cấp dược liệu dồi dào và ổn định. Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao đã xây dựng thành công quy trình nuôi trồng Nhộng trùng thảo từ khâu chuẩn bị giống thạch đến khâu nuôi trồng tạo thành phẩm. Môi trường nhân giống thạch và lỏng là môi trường PDA và PDB. Môi trường nuôi trồng có thành phần là gạo và nhộng tằm với tỷ lệ thích hợp. Trong điều kiện chiếu sáng 12 giờ sáng/tối, Nhộng trùng thảo được thu hoạch sau 55 ngày nuôi trồng. Sản phẩm của mô hình đạt tiêu chuẩn chất lượng ở mức khá tốt, cảm quan hình thái sản phẩm to, đẹp. Công nghệ sản xuất trong mô hình là công nghệ bán tự động, đơn giản, dễ thực hiện, chi phí đầu tư thấp. Như vậy, quy trình nuôi trồng nấm Nhộng trùng thảo có tiềm năng phát triển lớn.

Nguồn: https://otoxetai.vn

Xem thêm bài viết khác: https://otoxetai.vn/moi-truong