0 CommentsVới quan điểm phát triển hệ thống dịch vụ logistics của thành phố Hải Phòng theo hướng hiện đại, đồng bộ và bền vững, dịch vị logistics tại Hải Phòng đang có tốc độ phát triển nhanh chóng, hình thành mới nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này. Tuy nhiên hoạt động logistics tại Hải Phòng mới tập trung ở công tác vận chuyển, chi phí vận tải còn cao, hệ thống đường bộ, đường thủy và đường hàng không phát triển chưa phát triển một cách đồng bộ. Đây là một trong những khó khăn đòi hỏi Hải Phòng cũng như các bộ, ngành có giải pháp khắc phục để ngành logistics phát triển mạnh hơn trong thời gian tới, đáp ứng nhu cầu hội nhập của Việt Nam…

Nguồn: https://otoxetai.vn

Xem thêm bài viết khác: https://otoxetai.vn/van-tai

Author

khang@mmtgroup.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *