0 Comments


Thiết kế sơ đồ hệ thống xử lý nước thải bệnh viện cấp Quận. Khi đến với Công ty CAMIX, nhân viên chăm sóc Khách hàng của chúng tôi sẽ cung cấp rất nhiều các thông tin hấp dẫn và hữu ích như:
 Nội dung và phạm vi công việc của công tác Tư vấn – Thiết kế – Giám sát trong quá trình xây dựng, lắp đặt thiết bị, lắp đặt đường ống và van, đấu nối điện động lực, điện điều khiển và lập trình, cài đặt chương trình tự động hóa.
 Vai trò và tầm quan trọng của công tác Tư vấn – Thiết kế – Giám sát như thế nào đối với các vấn đề thuộc về: công nghệ, kỹ thuật, an toàn lao động ?
 Đánh giá ảnh hưởng của công tác Tư vấn – Thiết kế – Giám sát tới chất lượng và tuổi thọ công trình.

Nguồn: https://otoxetai.vn

Xem thêm bài viết khác: https://otoxetai.vn/moi-truong

Author

khang@mmtgroup.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *