0 CommentsLogistics là một khái niệm phổ biến trong ngành Marketing và Business. Dịch vụ Logistic hiểu nó gần giống như khâu hậu cần.

Mời bạn xem đầy đủ tại

WikiDinhNghia – Wiki Định Nghĩa Tác Dụng
Địa chỉ: 130 Trường Chinh, Quận 12, Hồ Chí Minh 71500
Sđt: 0377 981 341
Mail: wikidinhnghia@gmail.com
Google map:
Website:
About Us:
Pinterest:
Linkedin:
Hashtags: #wikidinhnghia #wiki_định_nghĩa

Nguồn: https://otoxetai.vn

Xem thêm bài viết khác: https://otoxetai.vn/van-tai

Author

khang@mmtgroup.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *